Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Ochrona danych osobowych

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1182) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, z siedzibą przy ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru, proszę o kontakt z  administratorem bezpieczeństwa informacji, pod nr tel. 32 621 51 80.

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1182) informuję, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, z siedzibą przy ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KP PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”
Data wytworzenia/modyfikacji: 2018-04-16 12:48:24
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kukuczka
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn