Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Dla sprawnego przeprowadzenia tego procesu prosimy skontaktować się telefonicznie z sekcją Finansów lub Kwatrmistrzowsko-Techniczną w celu ustalenia terminu spotkania w KP poszczególnych jednostek OSP.

Dokumenty związane z dotacją środków KSRG:

Do komunikacji z Komendą został stworzony adres email rozliczeniaosp@kppsp.cieszyn.pl Można go wykorzystać w trakcie rozliczenia tegorocznej dotacji.

WAŻNE: Prosimy o rozliczenie dotacji w KP PSP Cieszyn najpóźniej do 21 grudnia br.

Dokumenty potrzebne przy rozliczeniu:

 • Sprawozdanie (wypełnione i wydrukowane /dwustronnie/) niewymagane
 • Oryginały faktur opisanych i podpisanych zgodnie ze wzorem (do wglądu, kserokopia wykonana będzie na miejscu)
 • Zaświadczenie z banku lub oświadczenie o wysokości uzyskanych odsetek od dotacji, lub o braku odsetek
 • Jeżeli dokonano zakupu środków trwałych (wartość jednostkowa powyżej 10.000 zł), winien być załączony dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego do ewidencji - oryginał do wglądu i kopia
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty w terminie (oryginały do wglądu i kserokopie)
 • Oryginały do wglądu i opieczętowane kserokopie książek inwentarzowych (strony na których ujęto zakupiony ze środków dotacji sprzęt)
 • Oryginał do wglądu tegorocznej umowy "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"
 


Dokumenty związane z dotacją środków MSWiA:

Do komunikacji z Komendą został stworzony adres email rozliczeniaosp@kppsp.cieszyn.pl Można go wykorzystać w trakcie rozliczenia tegorocznej dotacji.

WAŻNE: Prosimy o rozliczenie dotacji w KP PSP Cieszyn najpóźniej do 23 listopada br.

Dokumenty potrzebne przy rozliczeniu:

 • Sprawozdanie (wypełnione i jednostronnie wydrukowane) niewymagane
 • Oryginały faktur opisanych i podpisanych zgodnie ze wzorem (do wglądu, kserokopia wykonana będzie na miejscu)
 • Zaświadczenie z banku lub oświadczenie o wysokości uzyskanych odsetek od dotacji, lub o braku odsetek
 • Jeżeli dokonano zakupu środków trwałych (wartość jednostkowa powyżej 10.000 zł), winien być załączony dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego do ewidencji - oryginał do wglądu i kopia
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty w terminie (oryginały do wglądu i kserokopie)
 • Oryginały do wglądu i opieczętowane kserokopie książek inwentarzowych (strony na których ujęto zakupiony ze środków dotacji sprzęt)
 • Oryginał do wglądu tegorocznej umowy "Przygotowanie jednostek ochrony straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn