Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Zakład PPG Polifarb Cieszyn S.A. zgodnie obowiązującymi przepisami jest klasyfikowany jako zakład dużego ryzyka. W związku z tym przygotowano i udostępniono "Instrukcję postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A." dla mieszkańców terenów przyległych do zakładu.

Instrukcja
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn