Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Dokumenty związane z dotacją środków KSRG:

Materiały aktualne na rok 2016.
Wzór umowy.
Wniosek na zmianę asortymentu.
Zasady i dobre praktyki rozliczania dotacji KSRG.
Sprawozdanie wersja WORD i EXCEL

_______________________________________________________________________________________

Dokumenty związane z dotacją środków MSWiA:

Materiały aktualne na rok 2016:

Do złożenia wniosku w KP PSP w Cieszynie potrzebne będą takie same dane, jakie są we wzorze OFERTY 

Wzór OFERTY w formacie PDF - tylko do zapoznania. Nie robić OFERTY, będzie już gotowa w KP. 

Wzór UMOWY w formacie PDF - tylko do zapoznania, będzie już uzupełniona w KP i do podpisania.

Wzór WNIOSKU O ZMIANĘ ASORTYMENTU w formie edytowalnej.

Wzór SPRAWOZDANIA w formie edytowalnej.
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn