Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
System szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. (Wg programu z 2006 r.)

Nr tematu w programie
prowadzonym modułowo
Nr tematu w programie
prowadzonym jednoetapowo
Temat Rozmiar pliku (MB)
 Część 1-Temat 1 Temat 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrona ludności w tym ochrony przeciwpożarowej 0,1
 Część 2-Temat 1
 Temat 1
Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
0,2
 Część 1-Temat 2
 Temat 2
Służba wewnętrzna. Musztra 1,4
 Część 1-Temat 3
 Temat 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy 0,1
 Część 1-Temat 4
 Temat 4
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 6
 Część 1-Temat 5
 Temat 5 Drabiny pożarnicze 2
 Część 1-Temat 6
 Temat 6
Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania wody  15,5
 Część 1-Temat 7
 Temat 7
Proces spalania, a pożaru 2
 Część 2-Temat 2
 Temat 7
Proces spalania. Rozwój pożaru 0,3
 Część 2-Temat 4
 Temat 8
Sprzęt ochrony dróg oddechowych 6,5
 Część 2-Temat 5
 Temat 9
Ratowniczy sprzęt mechaniczny 15,5
 Część 1-Temat 8
 Temat 10
Zadania strażaków w zastępie 2,1
 Część 1-Temat 9
 Temat 11
Podstawy organizacji akcji 0,5
 Część 2-Temat 3
 Temat 12
Taktyka gaszenia pożarów 1,8
 Część 1-Temat 10
 Temat 13
Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych 17,5
 Część 1-Temat 11
 Temat 14
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze 5,2
 Część 1-Temat 12
 Temat 15
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia 13,7
 Część 2-Temat 6  Temat 16
Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych 2,5
 Część 1-Temat 13
 Temat 17
Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń 6,8
 Część 1-Temat 14
 Temat 18
Łączność i alarmowanie 4,7
 Część 2-Temat 7
 
Elementy pierwszej pomocy
8

* Film poglądowy do Tematu 7 (jednoetapowo).
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn