Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Kalendarium historyczne


 1155r.
pierwsza wzmianka o powstaniu miasta Cieszyn,
 1447r. pożar miasta,
 1552r. pożar miasta; spłonęło około 70% miasta,
 1603r. następny duży pożar miasta oraz zamku, XVI w – strażnik miejski ma ostrzegać mieszkańców przed pożarem,
 1720r. duży pożar miasta ( spaliło się ¾ Cieszyna),
 1740r. pożar miasta (spaliło się ź Cieszyna),
 1759r. pożar miasta,
 1775r. I dekret o pomocy w razie pożaru wydany przez Radę Książęcą Miasta Cieszyna,
 1777r. zostaje wybudowany pomnik św. Floriana n rynku; obecna fontanna,
 1779r. duży pożar miasta,
 1785r. nieduże trzęsienie ziemi,
 1787r. rada miasta wydaje nowe rozporządzenie przeciwpożarowe,
 1789r. wielki pożar, który zniszczył prawie całe miasto, spaliły się 3 kościoły, 2 klasztory, gimnazjum, szkoła, ratusz, wojskowy szpital oraz koszary,
 1832r. pożar w czasie pobytu cyrku w Cieszynie,
 1863r. założenie Książęcej Straży Pożarnej w Cieszynie,
 1868r. powstanie zakładowej straży pożarnej kolei Kościsko-Bohumińskiej z siedzibą w Cieszynie,
 1870r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie,
 1889r. powstanie Zakładowej Straży Pożarnej Książęcej Komory w Mostach – Republika Czeska,
 1889r. pożar miasta trwający dwa dni,
 1890r. otwarcie nowej remizy w Cieszynie w rocznicę 20-lecia Cieszyńskiej Straży, Starosta Cieszyński przekazuje sikawkę konną,
 1890r. cesarza Franciszka Józefa I odwiedza miasto Cieszyn w tym również remizę strażacką gdzie przekazuje strażakom jako dar sikawkę parową Knaust,
 1890r. zjazd delegatów 23 Morawsko-Śląskiej Zupy Bezirksverband w Cieszynie,
 1892r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Svibici,
 1892r. uchwalono odznaczenia za wysługę lat,
 1894r. duży pożar miasta,
 1894r. obchody 30-lecia straży w Bielsku,
 1894r. powstanie wodociągu w Cieszynie,
 1895r. Cieszyn otrzymuje dla straży nowy sprzęt automobil Magirus z drabiną i 505 m węży,
 1896r. 25-lecie OSP w Cieszynie; zostaje zmieniona przynależność z 23 regionu na 12,
 1899r. w czasie dużego pożaru w Goleszowie spaliło się 59 domów,
 1900r. w mieście wybuchło najwięcej pożarów (15),
 1900r. uchwała Cieszyńskiej Straży o pełnieniu służby przez obywateli: Polski, Czech, Niemiec, Węgier,
 1904r. powstaje Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Bobrka,
 1906r. duże wojskowe manewry w Cieszynie, które odwiedza cesarz Franciszek Józef I (spotkanie ze strażakami),
 1914r. z inicjatywy Klemensa Matusiaka zostaje założony Związek Polskich Straży,
 1914r. przemianowanie Związku Polskich Straży na Krajowy Związek Straży na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie,
 1920r. jubileusz 50-lecia założenia Straży Pożarnej w Cieszynie.
 1920r. podział miasta

Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn