Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Historia pożarnictwa w Cieszynie

Miedzioryt Cieszyna       Cieszyn nie licząc pożarów poszczególnych domów czy przedmieść niszczyły wielkie pożary w latach m. in. w 1552 i 1720 r. Niewiele pomagali utrzymywani przez władze miejskie strażacy, których obowiązkiem było wypatrywanie ognia, sąsiedzka pomoc oraz proste przyrządy do gaszenia ognia. W połowie XVIII w. władze austriackie zaczęły zwracać większą uwagę na kwestie zabezpieczenia miast przed pożarem. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe dla Śląska Austriackiego ukazały się w 1756 r., w 1775 r. Cieszyn otrzymał odnowiony „Porządek ogniowy”, który m. in. zobowiązywał władze miejskie do kupna i utrzymywania sikawek. Jednak wprowadzone przepisy nie uchroniły Cieszyna od największego w historii pożaru, który w maju 1789 r. strawił obszar niemalże całego miasta. Wraz z nastanie w monarchii austriackiej ery rządów konstytucyjnych mieszkańcy Cieszyna, wzorem innych miast, postanowili sami zadbać o bezpieczeństwo swoich domostw. W 1863 r. powstała straż pożarna Komory Cieszyńskiej, swoje straże zorganizowała kolej koszycko-bogumińska i niektóre fabryki. Latem 1870 r. z inicjatywy cieszyńskiego kupca Eduarda Klemensa doszło do zwołania zebrania, na którym postanowiono powołać do życia Ochotniczą Straż pożarną w Cieszynie. W akcjach brały udział dwie, potem trzy, dobrze wyposażone drużyny od 1904 r. wspierane przez drużynę samarytańską. OSP posiadała własną remizę początkowo przy ul. Bielskiej, od 1890 r. przy Limanowskiego.

Przed I wojną światową cieszyńska Ochotnicza Straż Pożarna liczyła około 150 członków, cieszyła się poparciem władz miejskich oraz obywateli. Brała udział w kilkuset akcjach gaśniczych, niektóre obiekty, np. teatr, znajdowały się pod jej stałą ochroną. Należała początkowo do Morawsko-śląskiego Zrzeszenia Straży Pożarnych, następnie do Śląskiego Zrzeszenia Straży Pożarnych z siedzibą w Opawie. Po upadku monarchii austro-węgierskiej i podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. także cieszyńska straż pożarna uległa podziałowi. Powstała samodzielna Ochotnicza Straż Pożarna w Czeskim Cieszynie a potem także druga, czeska. Ponowne połączenie organizacji nastąpiło w 1938 r. wraz ze zjednoczeniem podzielonego Cieszyna.

Po II wojnie światowej doszło do odnowienia działalności OSP w Czeskim Cieszynie, a oddziały straży pożarnych z okolic polskiego Cieszyna zostały skupione w ramach Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Cieszynie. Na wyzwolonej Ziemi Cieszyńskiej utworzono komórkę do spraw ochrony przeciwpożarowej zwanej „Inspektoratem”, który na przełomie 1946 – 47 r przekształcono w „Powiatową Komendę Straży Pożarnych” jej siedzibą było pomieszczenie biurowe w budynku starostwa przy ul. Szerokiej. W latach 50-tych nową siedzibą stała się strażnica OSP Cieszyn Centrum a pierwszym Komendantem został kpt. Kazimierz Turek.
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn