Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Podpisanie umowy dot. Budowy Komendy i JRG 1 w Cieszynie

W dniu 19 czerwca 2020 roku nastąpił historyczny i przełomowy moment dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, mianowicie została podpisana umowa na realizację pierwszego etapu budowy nowej Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą. Umowa została podpisana przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie st. bryg. Damiana Legierskiego z Panem Piotrem Martuszewskim – Prezesem firmy Komtech, która została wyłoniona jako wykonawca pierwszego etapu budowy.

podpisanie
Data dodania: 2020-06-19 14:11:14
Autor: Michał Pokrzywa
Cieszyńscy strażacy robią pompki dla chorego Wojtusia i Sandry
Strażacy z Jednostek Ratowiniczo-Gaśniczych oraz Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie dostali nominację do wzięcia udziału w charytatywnej akcji #GaszynChallenge. Podjęli wyzwanie wykonania 10 pompek oraz wpłacenia odpowiedniej kwoty dla chorego Wojtusia oraz chorej Sandry.

#GaszynChallenge to akcja zapoczątkowana przez strażaków ochotników z Gaszyna. Akcja posiada bardzo proste zasady. Osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek i wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na rdzeniowy zanik mięśni  (SMA) Wojtusia Howisa z Galewic lub mogą nie zrobić pompek, ale muszą wpłacić minimum 10 zł. Po ukończonym zadaniu nominowane są kolejne osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na wykonanie zadania.

Dzięki dziesiątkom takich nominacji i wpłacaniu pieniędzy na konto, rodzicom chłopca udało się już zebrać 9 milionów złotych - kwotę potrzebną na przeprowadzenie leczenia chłopca!

Teraz pieniądze zbierane są na Sandrę, która również walczy z SMA.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie dziękują za nominację komendzie powiatowej w Żywcu oraz jednostką OSP Wisła Centrum oraz OSP Ustroń Polana. Do #GaszynChallenge wyzywamy:

  • Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach,
  • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Żorach,
  • Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Data dodania: 1900-01-01 00:00:00
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Komunikat MSWiA
Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie 
  
Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
  
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA. 
  
Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne. 
  
Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
  
Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku. 
  
Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy 
  
Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej. 
  
Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie. 
  
Źródło: MSWiA  
Data dodania: 2020-06-10 08:28:45
Autor: Michał Swoboda
Wyróżnienia i awanse z okazji Dnia Strażaka 2020
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka w tym roku odbyły się w kameralnym gronie. Wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom i pracownikom komendy wręczył Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski na sali sztabowej tutejszej komendy w dniu 4 maja bieżącego roku. 
Wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe, strażakom pracującym w podziale bojowym zostały wręczone poprzez Dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w rodzimych jednostkach PSP.  

Z okazji Dnia Strażaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku odznaczył Brązową Odznaką „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” niżej wymienionych strażaków:
 
- mł. bryg. BŁASZCZAK Łukasz
- st. ogn. BUJOK Adam
- ogn. JUROSZEK Adam

Komendant Główny PSP wyróżnił „Dyplomem Komendanta Głównego” Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP bryg. Ryszarda Kukuczkę za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wyróżniającą się postawę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznał uznaniową nagrodę pieniężną mł. ogn. Michałowi Swobodzie.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 17 lutego 2020 roku nadało „Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” niżej wymienionym strażakom:

- kpt. SZYMALA Tomasz
- asp. MIJAL Maciej
- st. ogn. SIUZDAK Jerzy

Rozkazem personalnym z dnia 7 kwietnia 2020 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów 4 naszym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego brygadiera:
bryg. LEGIERSKI Damian

Na stopień starszego kapitana:
kpt. SZALBOT Marek

Na stopień kapitana:
mł. kpt. WIŚNIEWSKA Klaudia

Na stopień młodszego kapitana:
ogn. WISEŁKA - ŻUCHOWICZ Sylwia

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów niżej wymienionym funkcjonariuszom :

Na stopień aspiranta:
mł. asp. GRZYBEK Daniel
mł. asp. MAŁYJUREK Przemysław
mł. asp. MATUSZNY Rafał
mł. asp. MĘDREK Mateusz
mł. asp. PIECHA Daniel
mł. asp. POLOCZEK Jarosław

Śląski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym z dnia 27 marca nadał z dniem 4 maja wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego ogniomistrza:

ogn. WóJCIGA Wojciech

Na stopień ogniomistrza:

mł. ogn. BIELESZ Adam
mł. ogn. CIEŚLAR Janusz
mł. ogn. ĆWIARTNIA Mirosław
mł. ogn. DUDA Radomir
mł. ogn. GOLASOWSKI Piotr
mł. ogn. SADLIK Marcin
mł. ogn. STRACH Bartłomiej

Na stopień młodszego ogniomistrza:

st. sekc. BIERNAT Sławomir
st. sekc. BUJOK Grzegorz
st. sekc. BURIAN Łukasz
st. sekc. BURY Robert
st. sekc,. CIESLAR Marcin
st. sekc. FRANEK Adam
st. sekc. GABZDYL Sławomir
 st. sekc. LOREK Artur
st. sekc. MARCINKOWSKI Arkadiusz
st. sekc. URBANIEC Rafał
st. sekc. WALUSIAK Maciej
st. sekc. WARDAS Grzegorz
st. sekc. WASZUT Michał
st. sekc. ZEMBIK Tomasz

Na stopień starszego sekcyjnego:

sekc. ABRAMCZYK Robert
sekc. BĄK Szymon
sekc. BURATOWSKI Tomasz
sekc. CIEŚLAR Dariusz
sekc. DZIADEK Sławomir
sekc. FEDOROWSKI Krzysztof
sekc. HERZYK Łukasz
sekc. MENSIK Andrzej
sekc. MICHALEC Szymon
sekc. SITEK Marcin
sekc. SZTURC Rinaldo
sekc. ZIELIŃSKI Marcin

Na stopień sekcyjnego:

st. str. GĘGA Kamil

Rozkazem personalnym z dnia 27 kwietnia 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego strażaka:

str. SIKORA Jakub
str. SIKORA Wojciech
str. SZLACHTA Marcin 

Wszystkim awansowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w życiu służbowym jak i prywatnym.

Data dodania: 2020-06-04 10:15:14
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Działania Strażaków w walce z koronawirusem.
Data dodania: 2020-05-12 08:06:22
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1