Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Wizyta przedszkolaków z domu wczasowego w JRG Ustroń
W piątek, 3 sierpnia 2018 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Ustroniu odwiedziły dzieci przebywające na wypoczynku w Domu Wczasowym "Globus".
Wizyta ta odbyła się w w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę dotyczącą zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego, zaprezentowano sprzęt gaśniczy oraz przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.

plik 1
plik 2
Data dodania: 2018-08-07 10:25:40
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Kreci mnie bezpieczeństwo czyli pokazy oraz prelekcja w Łączce
24 lipca 2018 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skoczowie odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu oddział w Łączce, gdzie spotkali się z dziećmi w ramach akcji "Kręci Mnie Bezpieczeństwo".
Najmłodsi mieli okazję zapoznać się z pragmatyką służby oraz sprzętem jakim posługują się ratownicy w codziennej służbie. Ponadto strażacy przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. 
W spotkaniu udział wzięło 39 dzieci oraz 3 opiekunów.

plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2018-08-07 10:03:56
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP
W minioną sobotę tj. 04.08.2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie odbyło się zakończenie kursu podstawowego dla strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu cieszyńskiego. 

Do egzaminu przystąpiło 31 strażaków-ochotników, którzy w terminie od 16.06.2018 r. - 04.08.2018 r. uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez tutejszą Komendę PSP. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, na których to uczestnicy zdobywali podstawową wiedzę z zakresu taktyki działań gaśniczych i ratowniczych.
Egzamin składał się z części praktycznej i teoretycznej gdzie trzeba było wykazać się wiedzą zdobytą podczas 120 godzinnego szkolenia.
Finalnie wszyscy kursanci jacy przystąpili do egzaminu poprawnie wykonali postawione przed nimi założenia i zadali egzamin. 
Komisji egzaminacyjnej przewodniczył kpt. Marek Szalbot a zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski.
Z dniem zakończenia kursu i zdania egzaminu druhowie będą mogli bezpośrednio brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 


plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2018-08-06 12:05:29
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Odwiedzili Harcerzy w ramach akcji
W dniach 02.07 oraz 09.07 br w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy odwiedzili harcerzy wypoczywających w Ustroniu "Lipowiec" przy ul. Bernadka 9. 

Strażacy do obozujących harcerzy udali się wraz z przedstawicielem policji, przedstawicielem Nadleśnictwa Ustroń oraz przedstawicielami sanepidu. 
Dokonano przeglądu obozowiska wraz z Policją i Strażą Leśną. Przekazano informację o konieczności wyznaczenia miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz zapasowego w przypadku możliwości zaprószenia ognia. Ponad to przeprowadzono próbna ewakuacja oraz przekazano informacje na temat bezpiecznego zachowania w trackie letniego wypoczynku.
W sumie na 4 zgrupowaniach przebywało 247 harcerzy i 25 opiekunów. 

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy. Dzięki czemu wakacyjna przygoda będzie nie tylko bezpiecznym wypoczynkiem ale również lekcją edukacyjną w zakresie zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach.plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2018-07-12 12:14:47
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn