Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
ŻYCZENIA MINISTRA MSWiA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
plik 1
Data dodania: 2020-04-30 15:45:25
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka
plik 1
Data dodania: 2020-04-30 15:44:21
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
ŻYCZENIA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
plik 1
Data dodania: 2020-04-30 15:47:00
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
NOWE ZADANIA STRAŻAKÓW PSP W OBLICZU KORONAWIRUSA
Data dodania: 2020-04-24 21:41:28
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Pierwsza ofiara śmiertelna wypalania traw w powiecie cieszyńskim
Wczoraj tj. 7 kwietnia około godziny 17.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru tui oraz suchej trawy w Goleszowie przy ul. Równej. 

Po dojeździe na miejsce zastępów straży pożarnej zabezpieczono teren działania. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono pożar traw na niezabudowanych działkach za domami. Działania zastępów PSP i OSP polegały na podaniu 3 prądów wody na palącą się sucha trawę. W trakcie akcji gaśniczej zauważono pośrodku pogorzeliska ciało człowieka, obok którego znaleziono grabie. Ze względu na odniesione obrażenia odstąpiono od udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Prawdopodobnie mężczyzna wypalał gałęzie w wyniku czego doszło do zapalania się suchej trawy i rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie działki. 
Działania zastępów po dokładnym przelaniu i sprawdzeniu pogorzeliska zostały zakończone. Miejsce zdarzenia przekazane zostało policji, która ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 

Od początku marca tego roku strażacy z powiatu cieszyńskiego do pożarów suchej traw i zarośli wyjeżdżali 19 razy w tym wliczone jest tragiczne w skutkach wczorajsze zdarzenie, w którym śmierć poniósł 83 letni mężczyzna. 

Wypalanie traw jest w Polsce niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się nie tylko strażacy, ale również policjanci i leśnicy. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, taki pożar bardzo często wymyka się spod kontroli i przenosi na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Apelujemy o rozsądek i prosimy o włączenie się do akcji STOP POŻAROM TRAW! 

Głównym celem akcji jest zmniejszenie liczby pożarów traw, łąk, nieużytków rolnych lub wyschniętych pozostałości roślinnych poprzez kształtowanie w społeczeństwie świadomości występowania, wielu zagrożeń oraz niekorzystnych i tragicznych skutków wypalania traw.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

plik 1
Data dodania: 2020-04-08 12:47:10
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn