Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Pokazy ratownicze na Rynku w Cieszynie.
W piątek 7 czerwca strażacy z Polski i Czech przygotowali pokazy ratownicze, które odbyły się na cieszyńskim rynku. Pokazy zorganizowane były z okazji jubileuszu XXV posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. 

Strażacy z powiatu cieszyńskiego wraz z kolegami po fachu z Czech od godzinie 13.00 rozstawili stanowiska na których zaprezentowali poszczególne dziedziny ratownictwa: 
 • Pierwsza stacja skupiała uwagę na aspektach ratownictwa wysokościowego. Przedstawiono sposoby zjazdu na linach i ratowania poszkodowanych z wysokości lub zagłębień z wykorzystaniem tzw. technik linowych.
 • Drugie stanowisko miało na celu praktycznie pokazać zjawiska zachodzące podczas pożarów wewnętrznych. 
 • Na kolejnym można było dowiedzieć się jakich urządzeń i jakiego sprzętu używają ratownicy przy poszukiwaniach osób zaginionych lub zagruzowanych. 
 • Czwartym z kolei stanowiskiem była stacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, gdzie zaprezentowano sposoby ratowania osób, u których nie stwierdzono oznak życiowych. Można było sprawdzić swoje umiejętności w resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinach ćwiczebnych.
 • Ostatnia stacja przeznaczona była na ratownictwo techniczne podczas zdarzeń drogowych, gdzie zaprezentowano sposoby wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwiezionych podczas zdarzeń na drogach.
Przygotowana została również symulacja wypadku drogowego do jakiego miało dojść na moście łączącym Polskę i Czechy. Zgodnie z przyjętym scenariuszem na skutek nie zachowania ostrożności i nie dostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni dochodzi do zderzenia czołowo-bocznego dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zadysponowane zostają siły i środki JRG Cieszyn oraz strażacy z Czech. 
Każdy zastęp zajął się jednym pojazdem. W samochodach łącznie podróżowało 4 osoby ( po dwie osoby w każdym aucie ). Zadanie polegało na bezpiecznym i jak najszybszym wykonaniu dostępu do osób uwiezionych oraz ewakuacji ich na zewnątrz pojazdów, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. 
Ratownicy obu państw wzorowo wywiązali się ze swoich zadań.

W pokazach wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup oraz  Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski.

fot. Daniel Piecha - KP PSP Cieszyn


plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
plik 11
plik 12
plik 13
plik 14
plik 15
plik 16
plik 17
plik 18
Data dodania: 2019-06-10 12:50:57
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ustroniu.
4 czerwca 2019 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustroniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wręczono odznaczenia, awanse, wyróżnienia, nie zabrakło także życzeń i gratulacji.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez dowódcę uroczystości kpt. Marka Szalbota na ręce Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nadbrygadiera Jacka Kleszczewskiego. Następnie gości przywitał bryg. Damian Legierski – Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia dla strażaków PSP oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczono 1 funkcjonariusza,

Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczono 1 funkcjonariusza,

Srebrnym  i brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni  zostali trzej strażacy,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów 3 naszym funkcjonariuszom.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów - dla 7 naszych strażaków.

Śląski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej - 7 strażakom.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych PSP - 4 funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

Podczas uroczystości odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
 • Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Jacek Kleszczewski,
 • przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Pan Jan Kawulok,
 • starosta cieszyński pana Mieczysław Szczurek, 
Po zakończeniu części oficjalnej Komendant Powiatowy PSP bryg. Damian Legierski podziękował wszystkim za liczne przybycie oraz złożył gratulacje odznaczonym strażakom, a także zaprosił wszystkich na tradycyjną "strażacką" grochówkę.
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
plik 11
plik 12
plik 13
plik 14
plik 15
Data dodania: 2019-06-10 11:31:14
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Podsumowanie interwencji powodziowych na terenie pow. cieszyńskiego.
Deszcze w powiecie cieszyńskim ustały lecz skutki intensywnych opadów są nadal usuwane przez ratowników PSP i OSP. Strażacy od dnia 22.05.2019 od godziny 7:00 do dnia dzisiejszego interweniowali ponad 250 razy. 
Łącznie w działaniach związanych z usuwaniem skutków ulewnych deszczów brało udział ponad 1500 strażaków PSP i OSP, co daje łącznie ponad 310 zastępów.

Największą ilość zdarzeń odnotowano w gminach :
 • Goleszów - 53 interwencje
 • Ustroń - 35 interwencji 
 • Skoczów - 34 interwencje
 • Brenna - 29 interwencji
 • Dębowiec -18 interwencji
 • Wisła - 18 interwencji.
Odnotowaliśmy w najbardziej niekorzystnym momencie 6 zalanych dróg, które w całości bądź częściowo były nieprzejezdne : 
Dębowiec, ul. Skoczowska – powiatowa, 
Dębowiec, ul. Szkolna – powiatowa,
Ogrodzona, ul. Bażanowicka – gminna,
Pruchna, ul. Główna – powiatowa,
Ochaby, ul. Simoradzka – gminna,
Godziszów, ul. Nierodzimska – gminna.

Na obecną chwilę opady ustały i na wszystkich wodowskazach w naszym rejonie mamy przekroczone stany ostrzegawcze ale z trendem malejącym

Wszystkim strażakom, którzy brali udział w działaniach bądź nadal jeszcze usuwają skutki ulewnych deszczów serdecznie dziękujemy. 

plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
plik 11
plik 12
plik 13
plik 14
plik 15
Data dodania: 2019-05-24 09:34:33
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Interwencje strażaków związane z intensywnymi opadami deszczu.
W związku z intensywnymi opadami deszczu jakie rozpoczęły się w naszym regionie w nocy na przełomie 21 i 22 maja, strażacy z powiatu cieszyńskiego odnotowali jak do tej pory ponad 200 zdarzeń. 

Na godzinę 14:30 prognozy na podstawie wodowskazów są następujące :

Wisła Czarne – stan ostrzegawczy przekroczony, trend malejący
Wisła Obłaziec – stan alarmowy przekroczony, trend malejący
Górki Wielkie – stan ostrzegawczy przekroczony, trend rosnący
Cieszyn – stan alarmowy przekroczony, trend malejący 
Skoczów – stan alarmowy przekroczony, trend malejący

Ratownicy głównie zajmowali się wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i domów, ponadto udrażniali przepusty na ciekach wodnych oraz budowali zapory przed wylewaniem się wody poza koryta rzeczne. Najbardziej charakterystyczne zdarzenia z jakimi musieli się zmierzyć to: 

22.05.2019 
 • Osuwisko ziemi w Koniakowie (Ochodzita), które częściowo zablokowało drogę gminną (30 cm błota na odcinku 50 m). Udrożniono i przemyto drogę, a  pozostała część osuwiska, która zatrzymała się powyżej drogi została przetransportowana koparkami w bezpieczne miejsce. Obszar możliwego spływania błota na drogę gminną został zabezpieczony workami z piaskiem, którego w sumie zużyto około 8 ton.
 • Osuwisko ziemi w Lesznej Górnej gdzie w wyniku rozpoznania stwierdzono obsunięcie się ziemi o wymiarach 10 x 40 m. Po oględzinach miejsca oraz po braku stwierdzenia powiększania się osuwiska podjęto decyzję o obserwowaniu przez mieszkańców terenu i ewentualnym alarmowaniu służb w przypadku zagrożenia. Nie stwierdzono zagrożenia dla pobliskich domów.
23.05.2019
 • Przerwa w wale rzeki spowodowana brakiem zasuwy w miejscowości Ochaby Małe przy ul. Świętego Marcina. Strażacy przy użyciu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego SCRT z HDS zorganizowali zastawkę wykonaną z tzw. big bagów i worków z piaskiem. Oraz zabezpieczyli zalewane domostwo.
 • Zabezpieczenie rzeki Bładnicy w Międzyświeciu przy ul. Rozdroże przed wylaniem. Działania trwają i polegają na prewencyjnym zabezpieczeniu przed zalaniem 2 zagrożonych budynków poprzez układanie worków z piaskiem.
Woda zalała drogi w niżej wymienionych miejscowościach, które są całkowicie lub częściowo nieprzejezdne:
 • Dębowiec, ul. Skoczowska – powiatowa, 
 • Dębowiec, ul. Szkolna – powiatowa,
 • Ogrodzona, ul. Bażanowicka – gminna,
 • Pruchna, ul. Główna – powiatowa,
 • Ochaby, ul. Simoradzka – gminna,
 • Godziszów, ul. Nierodzimska – gminna.
Łącznie w działaniach do tej chwili brało udział ponad 800 strażaków PSP i OSP. 

Data dodania: 2019-05-23 15:35:19
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Temat wiadomości
W miniony piątek, tj. 10 maja 2019 r. ok. godz. 11.00 na terenie powiatu cieszyńskiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia, organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach. W założeniu przyjęto scenariusz pożaru lasu w Ustroniu przy ul. Turystycznej (Nadleśnictwo Ustroń, oddział 22h). Palił się las o pow. ok. 2 ha. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie umiejętności organizacji akcji gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu, doskonalenie umiejętności organizacji akcji gaśniczej na poziomie taktycznym oraz przetłaczania wody na duże odległości. 

Ćwiczenie uznano za wykonane gdy zostaną osiągnięte minimalne warunki: 
 • rozwinięcie na odległość 800 m,
 • podanie 10 skutecznych prądów wody (ze skutecznym rzutem wody na odległość 15 m),
 • czas trwania natarcia 10 min.
Ćwiczenia zakończyły się ok. godz. 15.00. W ostatecznym rozrachunku wszystkie założenia zrealizowano poprawnie. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 14 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego, bielskiego i żywieckiego. 

1
2
3
4
5
6
Data dodania: 2019-05-14 11:27:48
Autor: kpt. Tomasz SZYMALA
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn