Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Podpisanie porozumienia dot. włączenia OSP Strumień do KSRG
W dniu 12 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie nastąpiło uroczyste zawarcie porozumienia między Komendantem Powiatowym PSP w Cieszynie bryg. Damianem Legierskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Strumieniu reprezentowaną przez Prezesa Bronisława Jurczyka oraz Panią Burmistrz Miasta i Gminy Strumień Anną Grygierek dotyczącego włączenia OSP Strumień do KSRG.

Przedmiotowy dokument określa w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania Jednostki OSP Strumień w zakresie spełnienia wymogów w myśl zapisów zawartych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz procedury P-23. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Strumieniu funkcjonuje w ramach struktur KSRG od 2015 roku i należycie wypełnia zadania stawiane podmiotom KSRG. 
Jednostki włączone do KSRG po 2014 roku są na czas określony który obejmuje okres maksymalnie 5 lat. Przed upływem tego czasu następuje analiza funkcjonowania jednostki oraz w przypadku pozytywnego wyniku następuje  ponowne uruchomienie procedury dotyczącej włączenia danej OSP do KSRG. 
plik 1
Data dodania: 2019-09-12 10:16:44
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Nowy kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej w KP PSP Cieszyn
W dniu 9 września 2019 roku na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie nastąpiło uroczyste wręczenie aktu mianowania na Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Panu mł. kpt. Marcinowi Herokowi.
Komendant Powiatowy osobiście wręczył akt mianowania, nadany od dnia 1 września 2019 roku.


plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2019-09-12 09:48:39
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP Nr 3 - Ustroń - 2019
Dnia 30.08 br. na terenie Nadleśnictwa Ustroń, Leśnictwo Dobka, oddział 29 odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP nr 3 Cieszyn 830-11 Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.
Ćwiczenia w swoim założeniu polegały na organizacji zaopatrzenia wodnego oraz gaszeniu pożaru lasu.
Przyjęto następujący scenariusz :
W związku z długotrwałym okresem występowania wysokiej temperatury oraz licznymi pożarami lasów na terenie powiatu cieszyńskiego została postawiona w gotowości Kompania Gaśnicza OSP nr 3. W dniu 30.08 o godzinie 10:10 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie wpływa zgłoszenie od turysty, który widzi dym wydobywający się z lasu w rejonie Ślepej Dobki. Z wstępnych informacji wynika że pożarem objęte może być 30 a lasu. Dyżurny korzystając z map ustala iż pożar może znajdować się w rejonie oddziału 29 i informuje o tym fakcie przedstawiciela Nadleśnictwa Ustroń. W momencie przybycia pierwszych zastępów na miejsce pożar osiąga już powierzchnię około 80 a. Kierujący działaniem ratowniczym zgłasza zapotrzebowanie na zadysponowanie kompanii gaśniczej OSP.  

Ćwiczenia polegały na zbudowaniu zaopatrzenia wodnego oraz ugaszeniu pożaru lasu w rozwinięciu oskrzydlającym. Dodatkowo sprawdzone zostało:
  • doskonalenie taktyki prowadzenia działań gaśniczych podczas terenów leśnych,
  • doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP,
  • współdziałanie PSP z przedstawicielami Lasów Państwowych,
  • doskonalenie zasad łączności na terenie działań,
  • sprawdzenie możliwości logistycznych zabezpieczenia akcji związanej z pożarem lasu.
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło 25 zastępów straży pożarnej co daje 130 strażaków-ratowników PSP i OSP.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział. 


plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
plik 8
plik 9
plik 10
plik 11
plik 12
plik 13
plik 14
plik 15
plik 16
plik 17
plik 18
plik 19
plik 20
plik 21
Data dodania: 2019-09-03 14:40:41
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

  1. Słowo wstępne KG PSP - POBIERZ
  2. Tryb i zasady - POBIERZ
  3. Wniosek - POBIERZ
  4. Przykładowy wniosek - POBIERZ
  5. Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków - POBIERZŹródło: www.straz.gov.pl
Data dodania: 2019-08-27 09:22:46
Autor: kpt. Tomasz SZYMALA
Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Mając na uwadze promowanie kąpielisk - miejsc spełniających europejskie standardy organizacji i nadzoru, jak również bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach poniżej zamieszono link do serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny :

 
Data dodania: 2019-08-14 08:23:37
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn