Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Prelekcja o bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych zwróciła się do nas z prośba o zorganizowanie dla wszystkich uczniów pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego w domu i w szkole. Strażacy z Jednostki Ratowniczko Gaśniczej w Cieszynie odwiedzili szkołę w dniu 08.01.2018 r. i przedstawili zasady zachowania podczas pożaru, podstawowe elementy pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia i oddychania, a także pokazali sprzęt jakim się posługują w codziennej służbie.
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2018-01-09 10:06:46
Autor: Michał Pokrzywa
Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego  PSP w Rybniku powołany został mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek, dotychczas pełniący obowiązki komendanta.

Pan mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Informatyki uzyskując tytuł inżyniera oraz studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”. Służbę w Komendzie Miejskiej PSP Jastrzębiu - Zdroju rozpoczął w 2000 roku, w 2003 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Od 29 października 2017 roku pełnił obowiązki komendanta miejskiego PSP w Rybniku.

Był współorganizatorem wielu przedsięwzięć m.in: Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, Wojewódzkich Zawodów Sikawek Konnych oraz Wojewódzkich Mistrzostw Strażaków woj. śląskiego w tenisie ziemnym. W latach 2014 i 2016 pełnił funkcję sędziego głównego Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP oraz Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Drużyn OSP.
Odnosił także sukcesy sportowe zdobywając I miejsce w Mistrzostwach Śląska Strażaków woj. śląskiego w tenisie ziemnym. 

Odznaczony m.in: Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę,  Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. 
ryb001
ryb002
Data dodania: 2017-12-29 15:20:44
Autor: Michał Swoboda
Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
Spokojnych i bezpiecznych świąt życzą minister i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Pamiętajmy o tych, którzy są na służbie i czuwają nad naszym bezpieczeństwem -  podkreśla minister Mariusz Błaszczak. Część policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i BOR spędzi święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok na służbie. Są gotowi nieść pomoc i będą czuwać nad życiem i zdrowiem tych, którzy gromadzą się w świątyniach, odwiedzają tradycyjne szopki, odpoczywają w rodzinnej atmosferze, biesiadują, bawią się i podróżują. Wśród wielu serdeczności są też życzenia:  śniegu jak confetti, nadziei, która nigdy nie gaśnie, radości, która nie zna granic, BOR-dzo pięknej choinki i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu…

Data dodania: 2017-12-23 20:15:58
Autor: Michał Swoboda
Spotkanie opłatkowe służb podległych Ministrowi SWiA
21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło
się   spotkanie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   Mariusza   Błaszczaka
z funkcjonariuszami podległych mu służb.

Państwo jako swoją drogę życiową wybrali służbę innym ludziom. Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil pełnych domowego ciepła, spędzonych 
w rodzinnym   gronie –   powiedział   szef   MSWiA   podczas   spotkania   wigilijnego
z funkcjonariuszami w Częstochowie.

W czasie, gdy wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, by świętować – część z Państwa będzie
na służbie. I właśnie dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotykać się z bliskimi w te
Święta, ktoś musi czuwać i dbać o bezpieczeństwo innych. Za tą służbę dziś Wam dziękuję!
Mimo, że każdego dnia zmagacie się Państwo ze skutkami wypadków, przestępstw, z tym
co niebezpieczne i groźne, to mam nadzieję, że świąteczne dni na służbie będą pełne spokoju
i sprawią, że ilość koniecznych interwencji będzie jak najmniejsza – podkreślił minister
Mariusz Błaszczak.

W   spotkaniu,   które   odbyło   się   w   Centralnej   Szkole   Państwowej   Straży   Pożarnej
w Częstochowie, wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, którzy będą pełnili służbę podczas Świąt, a także kadeci częstochowskiej szkoły
pożarniczej.

Spotkanie   zaszczycili   również   swoją   obecnością   parlamentarzyści,   w   których   imieniu
przemawiała posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska oraz posłanka
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska. Obecny był także wicewojewoda
śląski   Pan   Mariusz   Trepka,   komendanci   Państwowej   Straży   Pożarnej,   Policji,   Straży
Granicznej. 

Podczas   spotkania   minister   nagrodził   również   3-letniego   Maćka   z   Poraja,   który   jest
najmłodszym z Młodych Bohaterów wyróżnionych przez szefa MSWiA.

Błogosławieństwa obecnym udzielili Ks. st. kpt. Adam Glajcar - kapelan krajowy strażaków
wyznania ewangelicko -augsburskiego oraz ojciec Jan Poteralski - podprzeor jasnogórski.
Minister Mariusz Błaszczak wraz z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem
Suskim   i   Śląskim   Komendantem   Wojewódzkim   PSP   bryg.   Jackiem   Kleszczewskim,
odwiedził szkolną jednostkę ratowniczo - gaśniczą, gdzie spotkał się  z załogą pełniącą służbę
oraz mógł zobaczyć sprzęt zakupiony w ramach ustawy modernizacyjnej.

Wcześniej, w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, minister Mariusz Błaszczak 
wręczył nagrody wyróżniającym się funkcjonariuszom służb mundurowych - policjantom, 
strażnikom granicznym, wśród nagrodzonych było także pięciu strażaków z Komendy 
Miejskiej PSP w Częstochowie. 

Opracowanie na podstawie materiałów MSWiA oraz CS PSP w Częstochowie
Zdjęcia: CS PSP w Częstochowie
zdj 1
zdj 2
zdj 3
zdj 4
zdj 5
zdj 6
zdj 7
zdj 8
zdj 9
Data dodania: 2017-12-23 20:15:10
Autor: Michał Swoboda
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn