Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Uroczysta zmiana służby w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP
11 listopada 2019 roku podczas uroczystej zmiany służby na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz placach wewnętrznych przy JRG w Skoczowie i JRG w Ustroniu, przy dźwiękach Hymnu Narodowego odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W trakcie uroczystej zbiórki nastąpiło również odczytanie okolicznościowego listu Komendanta Głównego PSP przygotowanego na tę okoliczność.
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-11-12 09:33:46
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
List Komendanta Głównego PSP z okazji Narodowego Święta Niepodległości
plik 1
Data dodania: 2019-11-11 08:04:00
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Rozpoczęcie Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
W dniu 12 października br. w Skoczowie rozpoczęło się "Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych". Szkolenie dedykowane jest członkom OSP, którzy po ukończeniu w/w kursu będą mogli brać bezpośredni udział w zdarzeniach.
Szkolenie rozpoczęły zajęcia teoretyczne jakie odbywać się będą w najbliższe soboty i niedziele, natomiast zajęcia praktyczne realizowane będą w trzech grupach na terenie JRG Cieszyn, JRG Skoczów oraz JRG Ustroń. 
Łącznie we wszystkich trzech grupach uczestniczyć będzie 60 strażaków OSP.
  
plik 1
Data dodania: 2019-10-14 10:06:49
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Postępowanie konsultacyjne dot. aktualizacji ZPOR PPG Cieszyn S. A.
W związku z trwającym postępowaniem konsultacyjnym dot. aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu PPG Cieszyn S.A. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń KP PSP w Cieszynie zostało zamieszczone  ogłoszenie zawierające m. in. informacje w zakresie miejsc, w których udostępniono zaktualizowaną dokumentację do wglądu, sposobu i miejsca składania uwag i wniosków oraz terminów składania uwag i wniosków. 
Data dodania: 2019-10-11 12:20:56
Autor: kpt. Marek Szalbot
Uroczyste przekazanie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP
W dniu 8 października br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej odbyło się uroczyste wręczenie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego.  W trakcie uroczystości przekazano również promesy na zadanie „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” przyznane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Grzegorza Piestraka dla  Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, następnie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera przywitał przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Senator RP Andrzej Kamiński, poseł na Sejm  RP Kazimierz Matuszny, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski, członek rady nadzorczej WFOŚIGW Przemysław Drabek, Starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Kaleta, Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski,  Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie bryg. Grzegorz Kołoczek, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel, przedstawiciele władz samorządowych, a także prezesi lub przedstawiciele jednostek OSP otrzymujących promesy.

Promesy na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono 206 jednostkom OSP łącznie na kwotę  1 030 000 złotych. W roku 2019 łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 82 mln. W całym kraju dotacje po 5 tys. zł przekazane zostaną do ponad 14 tysięcy jednostek OSP.

Pieniądze pozwolą im m.in. propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, organizować przedsięwzięcia oświatowo – kulturalne i sportowe.

Gratulujemy wszystkim jednostkom otrzymania dodatkowych znacznych środków na swoją działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową. Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.

tekst: KM PSP Bielsko-Biała
zdjęcia: KM PSP Bielsko-Biała

 
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-10-09 10:43:01
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn