Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Ćwiczenia doskonalenia zawodowego w rejonie działań JRG-1
W dniu 22.09 br. na terenie zakładu produkcji farb i chemii budowlanej LAKMA odbyły się ćwiczenia doskonalenia zawodowego.  
Ćwiczenia w swoim założeniu polegały na organizacji zaopatrzenia wodnego oraz gaszeniu pożaru rozlewiska cieczy łatwopalnych na placu wewnętrznym zakładu.
Przyjęto następujący scenariusz:
Na placu wewnętrznym zakładu w miejscu składowania kontenerów DPPL 1000l doszło do wypadku - wózek widłowy wjechał w jeden z kontenerów wypełniony rozpuszczalnikiem. W konsekwencji tego zdarzenia doszło do zapłonu i pożaru. Na wskutek odziaływania ognia kolejne zbiorniki 1000 litrowe rozszczelniły się co doprowadziło do pożaru rozlewiska cieczy łatwopalnych na powierzchni około 200 m2 . Następnie wskutek promieniowania cieplnego pożarem objęty został dach wiaty z materiałami gotowymi.
Ćwiczenia polegały na zbudowaniu zaopatrzenia wodnego na rzece Olzie, ponieważ założono awarię sieci hydrantowej, a następnie ugaszeniu pożaru rozlewiska przy pomocy piany średniej podanej na pożar w osłonie rozproszonych prądów wodnych.
Dodatkowo sprawdzone zostało:
- doskonalenie taktyki prowadzenia działań gaśniczych,
- doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP,
- doskonalenie zasad łączności na terenie działań,
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło 7 zastępów straży pożarnej 28 strażaków-ratowników PSP i OSP.
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2020-09-22 12:06:24
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Podpisanie umowy dot. II i III etapu budowy Komendy PSP wraz z JRG
W dniu 21 września 2020 została podpisana umowa na realizację drugiego i trzeciego etapu budowy nowej Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą. Umowa została podpisana przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie st. bryg. Damiana Legierskiego z Panem Emilem Cymorkiem, reprezentującym firmę Cymorek sp. j. wyłonioną jako wykonawcę w/w etapów budowy.
plik 1
Data dodania: 2020-09-21 14:20:41
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Dystrybucja środków dezynfekcyjnych przez strażaków PSP
Strażacy Państwowej Straży Pożeraj w Cieszynie od kwietnia br. pośredniczą w dystrybucji środków ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych do gmin oraz szkół z terenu naszego powiatu. 

W miesiącu kwietniu pierwsza partia środków dezynfekcyjnych za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie została rozdysponowana do lokalnych samorządów, a następnie do gmina z przeznaczeniem na żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W sumie do lokalnych samorządów naszego województwa trafi ponad 40 tyś. pięciolitrowych pojemników ze środkiem do dezynfekcji. 
Kolejny etap dystrybucji płynów dezynfekcyjnych oraz maseczek ochronnych miał miejsce w miesiącu maju. Odbywało się to w kilku turach. Pierwsze środki trafiły do szkół podstawowych klas I-III, było to 67 szkół z powiatu cieszyńskiego, gdzie każda szkoła otrzymała 50 l środka dezynfekującego oraz 100 maseczek. Kolejne środki dostarczone zostały do podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej - 39 ośrodków otrzymało po 25 l środka dezynfekującego. Dodatkowo również strażacy pomagali w rozdysponowaniu rękawiczek ochronnych, przyłbic, płynów dezynfekcyjnych oraz maseczek jakie trafiły do obwodowych komisji wyborczych w czasie majowych wyborów prezydenckich. Końcem sierpnia oraz początkiem września PSP w Cieszynie przekazało do szkół podstawowych i średnich z naszego powiatu termometry oraz maseczki. Wszystkie te środki zostały zakupione przez Śląski Urząd Wojewódzki, który przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie przekazał je do tutejszej komendy PSP.
Minister Zdrowia w miesiącu wrześniu w 2 turach przekazał z magazynu rezerw materiałowych do Komend Powiatowych i Miejskich PSP na terenie całego kraju środki dezynfekcyjne oraz maseczki z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i średnich. Środki te są pobierane z tutejszej komendy do placówek oświatowych przez delegacje przedstawicieli szkół.

plik 1
plik 2
plik 3
Data dodania: 2020-09-04 11:44:17
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Nadanie stopnia w korpusie aspiranckim funkcjonariuszowi JRG Skoczów
W dniu 20 sierpnia br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski wraz z przedstawicielami tutejszej komendy oraz funkcjonariuszami JRG Skoczów oraz JRG Cieszyn podczas okolicznościowego apelu wręczył akt nadania pierwszego stopnia w korpusie aspiranckim Panu st. ogn. Michałowi Kurpas. Z dniem 26 czerwca br.  Pan Michał Kurpas uzyskał stopień Młodszego Aspiranta.   
Awansowanemu życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.  
plik 1
plik 2
Data dodania: 2020-08-20 11:01:42
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Nadanie stopni w korpusie aspiranckim nowym funkcjonariuszom KP PSP
W dniu 12.08 oraz 13.08 br. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski wraz z przedstawicielami tutejszej komendy podczas okolicznościowego apelu powitał nowo przyjętych strażaków. 
Na uroczystej zbiórce Komendant wręczył strażakom - kadetom akty nadania pierwszego stopnia w korpusie aspirantów - stopień młodszego aspiranta. Ponadto z dniem 1 sierpnia w/w funkcjonariuszy mianował na stanowisko Absolwenta-aspiranta w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie.
Panowi Aspiranci służbę stałą rozpoczęli już początkiem sierpnia w tutejszej komendzie w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Cieszynie.
Nowo przyjętym absolwentom życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.  

plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
Data dodania: 2020-08-13 10:39:23
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1