Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Sprawianie i bezpieczne wykorzystywanie skokochronów
Data dodania: 2019-07-17 16:18:57
Autor: Michał Swoboda
Piesza pielgrzymka strażaków na Jasną Górę
Data dodania: 2019-07-17 14:00:28
Autor:
List Pana Jarosława Zielińskiego
LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHóW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKóW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP

Data dodania: 2019-07-11 17:29:54
Autor: Michał Swoboda
Strażacy odwiedzili harcerzy w Ustroniu.
W dniu 09.07 br. w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy z JRG Ustroń odwiedzili harcerzy wypoczywających w Ustroniu "Lipowiec" przy ul. Bernadka 9. 

Strażacy dokonali przeglądu obozowiska, przekazali informację o konieczności wyznaczenia miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych oraz zapasowego w przypadku możliwości zaprószenia ognia. Ponad to przeprowadzono próbna ewakuacja oraz przekazano informacje na temat bezpiecznego zachowania w trackie letniego wypoczynku.
W sumie na 2 zgrupowaniach przebywało 117 harcerzy i 22 opiekunów. 

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Państwowa Straż Pożarna czynnie uczestniczy w kampanii przekazując dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy. Dzięki czemu wakacyjna przygoda będzie nie tylko bezpiecznym wypoczynkiem ale również lekcją edukacyjną w zakresie zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach.

plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2019-07-10 12:48:21
Autor: st.kpt. Michał Pokrzywa
Usuwanie os i szerszeni przez PSP i OSP

Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane są do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych. Mając na względzie zapewnienie na terenie całego kraju jednolitych standardów udzielanej pomocy podczas stwierdzonych zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe (osy, szerszenie, pszczoły) opracowane zostały „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W myśl przedmiotowych zasad podjęcie interwencji przez straż pożarną jest zasadne wyłącznie w sytuacji realnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, jednakże w innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są firmy dezynsekcyjne. 

Ponadto straż pożarna nie posiada w normatywie wyposażenia specjalistycznych środków chemicznych niezbędnych w wielu przypadkach do skutecznego usunięcia gniazd.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Zwracamy się z prośbą o zrozumienie i nie przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia jeśli takowe zagrożenie nie występuje. 

Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań opisaną w „Zasadach…”: zabezpieczenie terenu działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy. 

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów. Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy.

Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności podjęcia ich interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osób naprawdę potrzebujących pomocy.

plik 1
Data dodania: 2019-07-02 13:30:12
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn