Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Ćwiczenia na zakładzie PPG Polifarb Cieszyn
   We wtorek (25.04.2017 r.) odbyły się ćwiczenia na zakładzie PPG Polifarb Cieszyn. Zakład ten jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej co rodzi zobowiązanie do stworzenia i weryfikacji w okresie trzyletnim zewnętrznego planu ratunkowego. Plan ten posiada scenariusze niebezpiecznych zdarzeń na terenie zakładu, dotyczących awarii i wydostania się groźnych substancji składowanych w zbiornikach na terenie zakładu i są próbą przewidzenia najgorszej ale możliwej do powstania sytuacji. Takie zagrożenia można opisać jako zagrożenie pożarowo-wybuchowe oraz zagrożenie skażenia środowiska. 
   Skutki pożaru tych substancji mogą swym zasięgiem objąć teren poza granicą zakładu, a nawet poza granicą Polski i stwarzać realne zagrożenie dla osób postronnych oraz środowiska. W trakcie tych ćwiczeń poddany został weryfikacji jeden ze scenariuszy awarii określone w planie zewnętrznym. 
   Założenie ćwiczeń mówiło o pożarze substancji ciekłej, łatwopalnej w zbiorniku magazynowym o pojemności 1000 m3. Treningowi podlegały organizacja terenu akcji, dysponowanie oraz przyjmowanie i kierowanie kolejnych sił i środków w czasie działań, powiadamianie osób funkcyjnych, służb i instytucji zaangażowanych w działania, współpraca z tymi służbami oraz osobami tworzącymi sztab kryzysowy w Zakładzie w którym powstaje zagrożenie, tworzenie odcinków bojowych, podział zadań i współpraca strażaków przy ich realizacji. Ćwiczenia praktyczne, które rozpoczęły się o godzinie 11:50 alarmowaniem JRG Cieszyn, zakończyły się po 2 godzinach, z udziałem zastępów JRG Skoczów, JRG Ustroń, JRG Tychy, OSP Cieszyn Bobrek i OSP Cieszyn Boguszowice.
fire1
fire2
fire3
fire4
Data dodania: 2017-04-27 09:18:45
Autor: Michał Swoboda
Zajęcia szkolenia podstawowego OSP 29 - 30.04
Informuję, iż zajęcia teoretyczne szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP odbędą się w dniach 29-30.04 2017 r. w Transgranicznym Centrum Szkolenia OSP w Lesznej Górnej (100 m przed OSP Leszna G.).
Data dodania: 2017-04-26 11:14:34
Autor: Marek Szalbot
Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Zbliża się 4 maja, święto dla wszystkich strażaków. W tym roku, uroczyste i oficjalne obchody Dnia Strażaka odbędą się 20 maja br. na płycie rynku w Cieszynie. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do przyjścia na rynek i zobaczenia tej niecodziennej uroczystości.
Dzień strażaka plakat
Data dodania: 2017-04-24 12:53:35
Autor: Michał Swoboda
Zwiększenie środków finansowych dla OSP
– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.
Data dodania: 2017-04-24 10:45:58
Autor: MSWiA
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn