Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Wyróżnienia i awanse z okazji Dnia Strażaka 2020
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka w tym roku odbyły się w kameralnym gronie. Wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom i pracownikom komendy wręczył Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski na sali sztabowej tutejszej komendy w dniu 4 maja bieżącego roku. 
Wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe, strażakom pracującym w podziale bojowym zostały wręczone poprzez Dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w rodzimych jednostkach PSP.  

Z okazji Dnia Strażaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku odznaczył Brązową Odznaką „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” niżej wymienionych strażaków:
 
- mł. bryg. BŁASZCZAK Łukasz
- st. ogn. BUJOK Adam
- ogn. JUROSZEK Adam

Komendant Główny PSP wyróżnił „Dyplomem Komendanta Głównego” Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP bryg. Ryszarda Kukuczkę za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wyróżniającą się postawę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznał uznaniową nagrodę pieniężną mł. ogn. Michałowi Swoboda.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 17 lutego 2020 roku nadało „Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” niżej wymienionym strażakom:

- kpt. SZYMALA Tomasz
- asp. MIJAL Maciej
- st. ogn. SIUZDAK Jerzy

Rozkazem personalnym z dnia 7 kwietnia 2020 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów 4 naszym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego brygadiera:
bryg. LEGIERSKI Damian

Na stopień starszego kapitana:
kpt. SZALBOT Marek

Na stopień kapitana:
mł. kpt. WIŚNIEWSKA Klaudia

Na stopień młodszego kapitana:
ogn. WISEŁKA - ŻUCHOWICZ Sylwia

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2020 z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów niżej wymienionym funkcjonariuszom :

Na stopień aspiranta:
mł. asp. GRZYBEK Daniel
mł. asp. MAŁYJUREK Przemysław
mł. asp. MATUSZNY Rafał
mł. asp. MĘDREK Mateusz
mł. asp. PIECHA Daniel
mł. asp. POLOCZEK Jarosław

Śląski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym z dnia 27 marca nadał z dniem 4 maja wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego ogniomistrza:

ogn. WóJCIGA Wojciech

Na stopień ogniomistrza:

mł. ogn. BIELESZ Adam
mł. ogn. CIEŚLAR Janusz
mł. ogn. ĆWIARTNIA Mirosław
mł. ogn. DUDA Radomir
mł. ogn. GOLASOWSKI Piotr
mł. ogn. SASLIK Marcin
mł. ogn. STRACH Bartłomiej

Na stopień młodszego ogniomistrza:

st. sekc. BIERNAT Sławomir
st. sekc. BUJOK Grzegorz
st. sekc. BURIAN Łukasz
st. sekc. BURY Robert
st. sekc,. CIESLAR Marcin
st. sekc. FRANEK Adam
st. sekc. GABZDYL Sławomir
 st. sekc. LOREK Artur
st. sekc. MARCINKOWSKI Arkadiusz
st. sekc. URBANIEC Rafał
st. sekc. WALUSIAK Maciej
st. sekc. WARDAS Grzegorz
st. sekc. WASZUT Michał
st. sekc. ZEMBIK Tomasz

Na stopień starszego sekcyjnego:

sekc. ABRAMCZYK Robert
sekc. BĄK Szymon
sekc. BURATOWSKI Tomasz
sekc. CIEŚLAR Dariusz
sekc. DZIADEK Sławomir
sekc. FEDOROWSKI Krzysztof
sekc. HERZYK Łukasz
sekc. MENSIK Andrzej
sekc. MICHALEC Szymon
sekc. SITEK Marcin
sekc. SZTURC Rinaldo
sekc. ZIELIŃSKI Marcin

Na stopień sekcyjnego:

st. str. GĘGA Kamil

Rozkazem personalnym z dnia 27 kwietnia 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionym funkcjonariuszom:

Na stopień starszego strażaka:

str. SIKORA Jakub
str. SIKORA Wojciech
str. SZLACHTA Marcin 

Wszystkim awansowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w życiu służbowym jak i prywatnym.

Data dodania: 2020-06-01 10:33:58
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Działania Strażaków w walce z koronawirusem.
Data dodania: 2020-05-12 08:06:22
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Działania Strażaków w walce z koronawirusem.
Straż Pożarna na terenie całego kraju prowadzi działania w zakresie zwalczania zagrożenia związanego z koronawirusem. Działania PSP oraz OSP mają charakter wspomagający działania innych służb.

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie już dwa miesiące wspomagają działania Straży Granicznej w punktach kontroli sanitarnej na granicach naszego państwa. W naszym regionie zlokalizowane mamy trzy punkty kontroli sanitarnej. Pierwszy główny mieści się w Cieszynie – Boguszowicach przy ul. Granicznej, drugi w Cieszynie przy ul. Zamkowej na przejściu pieszym oraz trzeci w węźle kolejowym w Zebrzydowicach. Funkcjonariusze PSP obecni w  punktach kontroli sanitarnej wykonują pomiary temperatury osobom podróżującym, przede wszystkim autokarami i busami. Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Minimalne wyposażenie ochronne strażaka pełniącego służbę w punkcie sanitarnym składa się z: kombinezonu ochronnego, gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących, oraz rękawic nitrylowych. Wszystkie newralgiczne miejsca połączenia kombinezonu takie jak mankiety czy nogawki dodatkowo uszczelniane są taśmą. 

Punkty kontroli sanitarnej wyposażone są w namioty strażackie. Namioty te pełnią funkcję zaplecza socjalnego dla strażaków ratowników jak również miejsca izolacji - tzw. „namiot brudny” zaadoptowany na przyjęcie osób z podwyższoną temperaturą. Namioty komendy PSP z Cieszyna zlokalizowane są w Zebrzydowicach i Cieszynie – Boguszowicach. Na uwagę zasługuję również fakt, iż siły i środki będące na wyposażeniu naszych strażnic zasilają i wspomagają działania strażaków innych powiatów. I tak dla przykładu do działań związanych z zwalczaniem epidemii koronowirusa zadysponowane zostały namioty pneumatyczne strażackie z OSP Skoczów do Bielska-Białej oraz namiot druhów z Mnicha do Rybnika. Sprzęty te pozostają w dyspozycji tamtejszych komend PSP i samorządów. 

Działania naszych strażaków nie tylko skupiają się na dokonywaniu pomiarów w punktach kontroli sanitarnej, ale także na pomocy w dowozie żywności i leków do osób starszych, będących w grupie ryzyka oraz przebywających na kwarantannie. Zmagania z tym zadaniem realizowane są przez strażaków ochotników z naszego powiatu.  Druhowie udają się do Gminnych Ośrodków Pomocy bądź Miejskich Ośrodków Pomocy w których dostają dyspozycje do jakich osób i pod jakie adresy należy dotrzeć i dostarczyć artykuły pierwszej potrzeby. Ratownicy odpowiednio zabezpieczeni, dowożą pod wskazany adres leki oraz żywność, pozostawiają pod drzwiami i o zaistniałym fakcie informują domowników na odległość z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Kolejnym zadaniem jakie realizują funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie to dystrybucja środka dezynfekcyjnego przeznaczonego dla powiatów i gmin województwa śląskiego. Środki te zostały zakupione przez Śląski Urząd Wojewódzki, który przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie przekazuje je do tutejszej komendy PSP. Płyny dezynfekcyjne pobierane są przez lokalne samorządy i dostarczane do gmin z przeznaczeniem na żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W sumie do lokalnych samorządów naszego województwa trafi ponad 40 tyś. pięciolitrowych pojemników ze środkiem do dezynfekcji. 

Wszystkie działania naszych strażaków nie mają wpływu na gotowość operacyjną straży pożarnej powiatu cieszyńskiego. Wezwania, interwencje, miejscowe zagrożenia czy pożary obsługiwane są jak dotychczas z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Nasi strażacy włączają się również w akcję „ Nie kłam medyka, nie kłam ratownika”. Pamiętajmy, że to do nas należy obowiązek poinformowania strażaka o przebywaniu na kwarantannie, zakażeniu wirusem SARS CoV-2 bądź podwyższonej temperaturze. Strażacy dołożą wszelkich starań aby podejmowane działania przebiegły bezpiecznie, bez niepotrzebnego narażania osób trzecich. Tylko zdrowy i świadomy zagrożenia ratownik może nieść pomoc – miejmy to zawsze na uwadze. 

Data dodania: 2020-05-08 13:22:21
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Dzień Strażaka - 2020
Z okazji Dnia Strażaka Rozkazem personalnym  z dnia 7 kwietnia 2020 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów 4 naszym funkcjonariuszom. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów - dla 6 naszych strażaków.

Śląski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe
w korpusie podoficerów Państwowej Straży Pożarnej - 35 strażakom.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych PSP - 3 funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie.

Komendant Główny PSP za wyróżniającą się postawę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznał uznaniową nagrodę pieniężną - jednemu funkcjonariuszowi PSP w Cieszynie.

Wszystkim awansowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w życiu służbowym jak i prywatnym.

Data dodania: 2020-05-04 10:57:20
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
plik 1
Data dodania: 2020-04-30 15:46:17
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn