Herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Wiadomości
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Zawarcie porozumienia w sprawie włączenia OSP Brenna do KSRG.
W dniu 17 lutego 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Brenna Panem Jerzym Pilchem, Prezesem Zarządu OSP w Brennej Centrum dh Józefem Ferfeckim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie bryg. Damianem Legierskim w sprawie włączenia jednostki OSP w Brennej Centrum do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. 

Porozumienie określa między innymi:

1. Deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie;
2. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu;
3. Wymaganą liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce;
4. Sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:
 • sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,
 • przygotowania ratowników do działań,
 • przebiegu alarmowania,
 • sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia.
Zawarte porozumienie jest efektem wniosków wynikających z Analizy Zabezpieczenia Operacyjnego Powiatu Cieszyńskiego, wskazujących na potrzebę rozwoju sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w szczególności na terenie Gminy Brenna. Głównym celem podjętych działań jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Brenna oraz powiatu cieszyńskiego, w szczególności w zakresie zapewnienia jak najkrótszego czasu udzielenia pomocy w przypadku wystąpienia pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
Podpisanie porozumienia poprzedzone było wieloletnią pracą oraz staraniami wszystkich trzech wyżej wymienionych stron, czego rezultatem jest spełnienie wymogów w zakresie wyszkolenia, wyposażenia oraz gotowości operacyjnej, stawianym jednostkom aspirującym do włączenia do systemu.
Kolejnym etapem będzie przedstawienie przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie wniosku o włącznie OSP w Brennej Centrum do KSRG ze stosownym uzasadnieniem Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zostanie on poddany merytorycznej ocenie, a w przypadku jej pozytywnego wyniku Śląski Komendant Wojewódzki PSP wystąpi z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który podejmuje ostateczną decyzję o włączeniu jednostki do KSRG. 


Zdjęcia - Urząd Gminy Brenna


plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
Data dodania: 2020-02-18 12:35:07
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
KOMUNIKAT O OSZUSTACH!
Data dodania: 2020-02-11 15:15:22
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
FUNDACJA "SOLIDARNI"
Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie. Więcej na http://www.fundacjapsp.pl/

CELE FUNDACJI
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej:
– poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
– poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
– wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
– osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY
Funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin oraz wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY
 Fundacja „Solidarni”
– nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wnioskodawcy wynikających z jego zadłużenia,
– nie udziela pomocy w zakresie informowania o konsultacjach i usługach medycznych,
– nie udziela  pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej,
– nie udziela pożyczek.

Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.
Data dodania: 2020-02-11 15:01:53
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Zdarzenia związane z silnym wiatrem w powiecie cieszyńskim
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie od niedzieli 9 lutego od godziny 19:00 do wtorku (godzina 8:00) odnotowała ponad 150 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru.

Najwięcej interwencji było w gminie Goleszów, mieście Cieszynie, Skoczów i Ustroń. 

Znaczna większość interwencji dotyczyła usuwania powalonych drzew na jezdnię, na chodniki, opartych o domy, ogrodzenia, jak również połamanych słupów energetycznych bądź TP. Do bardziej charakterystycznych zdarzeń należy zaliczyć interwencję w:
 • Górkach Wielkich gdzie wiatr zerwał blachę z domu jednorodzinnego, 
 • Ustroń ul. Wiosenna - złamany drewniany słup z przewodami napięciowymi, gdzie to słup oparł się o budynek gospodarczy,
 • Leszna Górna, ul. Spacerowa - blaszany garaż został porwany przez wiatr i leżał bezpośrednio na drodze
 • Pogwizdów, ul. Szkolna - wiatr zerwał blachę z budynku,
 • Cieszyn, ul. Ignacego Paderewskiego - zerwany dach na obiekcie sportowym. Wiatr uszkodził pokrycie dachu wraz z kominami wentylacyjnymi. Kominy stanowiły zagrożenie stoczenia się z dachu.
 • Cieszyn, ul. Ignacego Kraszewskiego - na samochód osobowy spadło drzewo, na szczęście nikogo nie było w środku
 • Cieszyn, ul. Henryka Sienkiewicza - nadłamana wieżyczka z iglicą na szczycie  budynku, pod wpływem wiatru została przechylona, 
 • Bażanowice, ul. Długa - wiatr naruszył konstrukcję dachu.
W zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków wichur brało udział ponad 140 zastępów Państwowej Straży Porażanej i Ochotniczej Straży Pożarnej co daje nam ponad 700 strażaków - ratowników zaangażowanych w akcje. 

Data dodania: 2020-02-11 09:29:40
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
Zmarł Jan Brzezina
18 stycznia 2020 r. przeżywszy 69 lat, zmarł Jan Brzezina.
Świętej Pamięci asp. sztab. Jan Brzezina w latach 1992 - 1998 był Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie.
Z dniem 1 lipca 1992 roku ówczesny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie powołał 3 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z siedzibami w Cieszynie, Skoczowie i Ustroniu działające na terenie powiatu cieszyńskiego. Pan st. asp. Jan Brzezina został pierwszym Dowódcą JRG w Cieszynie. W 1998 roku odszedł na zasłużoną emeryturę.  

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w Skoczowie, dn. 23 stycznia 2020 r. - (czwartek) o godz. 13:00 w Kościele Ewangelickim.
plik 1
Data dodania: 2020-01-21 13:24:15
Autor: st. kpt. Michał Pokrzywa
<< Poprzednia strona Następna strona >>
Copyright © 2019 KP PSP Cieszyn